Najlepšie kKurzy cudzej meny

v slovenských bankách

Vyberáme najlepšie menové kurzy zo slovenských bánk aktualizované každý deň. Prehľadne usporiadané zahraničné meny s najvýhodnejším kurzom.

Slovenská sporiteľňa, VÚB banka, Tatra banka, OTP banka, ČSOB banka, Poštová banka a UniCredit Bank — valutové kurzy.

Najlepší nákup

cudzia mena → euro

20. 4. 2018, 14:01

 • 26,020

  Slovenská sporiteľňa

 • 26,085

  Všeobecná úverová banka

 • 26,090

  Poštová banka

 • 26,136

  Tatra banka

 • 26,216

  UniCredit Bank

 • 26,439

  OTP Banka

 • 323,150

  Tatra banka

 • 323,911

  OTP Banka

 • 324,240

  Všeobecná úverová banka

 • 324,470

  Slovenská sporiteľňa

 • 325,790

  UniCredit Bank

 • 4,339

  Tatra banka

 • 4,353

  Všeobecná úverová banka

 • 4,377

  UniCredit Bank

 • 1,270

  Poštová banka

 • 1,273

  Všeobecná úverová banka

 • 1,274

  Slovenská sporiteľňa

 • 1,278

  Tatra banka

 • 1,292

  OTP Banka

 • 0,901

  ČSOB banka

 • 0,901

  UniCredit Bank

 • 0,901

  Slovenská sporiteľňa

 • 0,902

  Tatra banka

 • 0,908

  OTP Banka

 • 0,911

  Všeobecná úverová banka

 • 7,709

  Slovenská sporiteľňa

 • 7,710

  Poštová banka

 • 7,721

  Tatra banka

 • 7,783

  UniCredit Bank

 • 2,034

  Slovenská sporiteľňa

 • 2,054

  UniCredit Bank

 • 1,230

  ČSOB banka

 • 1,230

  Poštová banka

 • 1,234

  Slovenská sporiteľňa

 • 1,238

  Všeobecná úverová banka

 • 1,240

  UniCredit Bank

 • 1,250

  OTP Banka

 • 10,811

  Tatra banka

 • 10,899

  UniCredit Bank

 • 10,952

  Všeobecná úverová banka

 • 9,929

  Tatra banka

 • 10,014

  Všeobecná úverová banka

 • 10,079

  UniCredit Bank

 • 7,820

  UniCredit Bank

 • 7,820

  Všeobecná úverová banka

 • 1,659

  Tatra banka

 • 1,665

  Všeobecná úverová banka

 • 1,672

  UniCredit Bank

 • 1,622

  Tatra banka

 • 1,623

  Slovenská sporiteľňa

 • 1,626

  Všeobecná úverová banka

 • 1,640

  UniCredit Bank

 • 139,370

  Všeobecná úverová banka

 • 139,510

  UniCredit Bank

Najlepší predaj

euro → cudzia mena

20. 4. 2018, 14:01

 • 24,576

  Slovenská sporiteľňa

 • 24,570

  Poštová banka

 • 24,565

  Všeobecná úverová banka

 • 24,516

  Tatra banka

 • 24,442

  UniCredit Bank

 • 24,211

  OTP Banka

 • 297,390

  Tatra banka

 • 296,609

  OTP Banka

 • 296,530

  Slovenská sporiteľňa

 • 296,310

  Všeobecná úverová banka

 • 294,750

  UniCredit Bank

 • 3,994

  Tatra banka

 • 3,959

  UniCredit Bank

 • 3,952

  Slovenská sporiteľňa

 • 1,200

  Poštová banka

 • 1,198

  Tatra banka

 • 1,196

  Všeobecná úverová banka

 • 1,188

  Slovenská sporiteľňa

 • 1,183

  OTP Banka

 • 0,854

  Slovenská sporiteľňa

 • 0,854

  Všeobecná úverová banka

 • 0,840

  Poštová banka

 • 0,839

  UniCredit Bank

 • 0,838

  Tatra banka

 • 0,831

  OTP Banka

 • 7,116

  Slovenská sporiteľňa

 • 7,106

  Tatra banka

 • 7,041

  UniCredit Bank

 • 7,023

  Všeobecná úverová banka

 • 1,863

  Všeobecná úverová banka

 • 1,858

  UniCredit Bank

 • 1,169

  ČSOB banka

 • 1,169

  Tatra banka

 • 1,160

  Poštová banka

 • 1,157

  Slovenská sporiteľňa

 • 1,155

  UniCredit Bank

 • 1,145

  OTP Banka

 • 9,950

  Tatra banka

 • 9,914

  Všeobecná úverová banka

 • 9,860

  UniCredit Bank

 • 9,321

  Všeobecná úverová banka

 • 9,249

  Tatra banka

 • 9,118

  UniCredit Bank

 • 7,075

  UniCredit Bank

 • 7,075

  Všeobecná úverová banka

 • 1,536

  Všeobecná úverová banka

 • 1,526

  Tatra banka

 • 1,511

  UniCredit Bank

 • 1,501

  Všeobecná úverová banka

 • 1,500

  Tatra banka

 • 1,498

  Slovenská sporiteľňa

 • 1,483

  UniCredit Bank

 • 126,210

  UniCredit Bank

 • 126,100

  Všeobecná úverová banka


Čo sú valuty

Valuty alebo valuta sú peňažné prostriedky v cudzej mene vo forme bankoviek, štátoviek a obežných mincí.

Valuty využijete napríklad pri služobnej ceste alebo na dovolenke v zahraničí. Banky a zmenárne používajú na zmenu valút (hotovosti) nižší výmenný kurz. Dôvod je jednoduchý - potrebujú si pokryť náklady, pretože na zmenu valút je vždy potrebné nejaké úsilie zo strany banky alebo zmenárne - fyzická potreba skladovania hotovosti, pracovník na pokladni, priestory atď.

Valuta predaj - Kurz valuty predaj sa použije keď banka valuty (cudziu menu) predáva a vy za ňu platíte domácou menou. Napríklad keď si pred cestou do Čiech potrebujete zmeniť eurá na české koruny. Banka vám predá české koruny (valuta predaj) a vy za ne zaplatíte eurami.

Valuta nákup - Kurz valuta nákup sa naopak použije vtedy keď banka valuty (cudziu menu) od vás nakúpi a zaplatí vám za ňu domácou menou. Napríklad keď sa vrátite z Veľkej Británie a ostali vám britské libry. Banka od vás britské libry nakúpi (valuta nákup) a zaplatí vám eurami.

Teória menových kurzov

Spôsob, akým sa stanovujú vyššie menových kurzov na menových trhoch, sa snaží vysvetliť teórie menových kurzov. Zvyčajne sa jedná o neúplné vysvetlenie. Kurz je totiž trhovým fenoménom a preto je nepredvídateľný. Existuje celý rad prípadov, keď napríklad ľudia jednej krajiny si želajú držať menu inej vo veľkom množstve.

Funkciu takej rezervnej meny v desaťročiach po druhej svetovej vojne plnil americký dolár, ale na mnohých miestach aj nemecká marka. Zvyčajne išlo o meny krajín, ktoré nepodliehali vysoké znižovaniu hodnoty, boli ľahko dostupné a pod.

Za pohyby menového kurzu môžu byť aj špekulácie, teda očakávania mnohých aktérov, že dôjde k určitému vývoju, a preto vykonáva menovej operácie založené na týchto očakávaniach.

Vplyvy pôsobiace na menový kurz

 • Ponuka a dopyt po mene
 • Rozsiahle nákupy a predaje
 • Ekonomická a politická situácia a aktuálne udalosti
 • Výška úrokových sadzieb
 • Saldo obchodnej a platobnej bilancie

Ako ušetriť pri zmene meny

Vyhnúť sa zmenárňam na letiskách a frekventovaných miestach.

Najmenej výhodné výmenné kurzy už tradične ponúkajú zmenárne na letiskách a vlakových staniciach. Spoliehajú sa na zúfalých ľudí, ktorí si peniaze pred cestou do zahraničia nezmenili. A tým neostáva nič iné ako letiskovú zmenáreň navštíviť a nechať sa ošklbať (vysoký skrytý poplatok kvôli podhodnotenému výmennému kurzu).

Peniaze je lepšie zmeniť ešte pred cestou do zahraničia, prípadne na platby v zahraničí využiť svoju kreditku.

Pri platbe kreditkou v zahraničí sa použije kurz devíza.

Platba v zahraničí kreditnou kartou sa stáva čoraz viac obľúbená a už nie je taká drahá ako kedysi. Slovenské banky si zvyčajne za takúto platbu účtujú malý poplatok, avšak pri platbe sa použije devízový kurz (výhodnejší ako valutový). Samozrejme, že na dovolenke v zahraničí budete potrebovať aj hotovosť v lokálnej mene.